Overview
Instal·lació de divisòries en vidre per a diferents despatxos de les oficines de Inlegis.